PDA

View Full Version : ảnh tĩnh vật bốn mùaVukimThanh
14-08-2011, 04:01 PM
ẢNH TĨNH VẬT BỐN MÙA
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/3vukimthanh0155C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/3vukimthanh0155C555.jpg)


BÊN NHAU. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:03 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/4vukimthanh0158C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/4vukimthanh0158C555.jpg)


Táo đỏ và cái lọ đen. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:04 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/8vukimthanh0107C555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F8vukimthanh0107C555 .jpg)


Táo xanh và bình rượu. Photo by Vu kim Thanh

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
14-08-2011, 04:05 PM
Đẹp quá đi .....:*

VukimThanh
14-08-2011, 04:05 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/2VUKIMTHANH0104X5552555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F2VUKIMTHANH0104X555 2555.jpg)
Hai quả táo và lọ hoa đen. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:06 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/7vukimthanh0164C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/7vukimthanh0164C555.jpg)


Thược Dược hồng. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:07 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/9vukimthanh0110CT5555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F9vukimthanh0110CT55 55.jpg)


Táo đỏ và bình rượu. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:08 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/3vukimthanhV555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F3vukimthanhV555.jpg )


Những quả Lê và cái lọ xanh. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:09 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/71vukimthanh0026CV555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F71vukimthanh0026CV5 55.jpg)


Tĩnh Vật. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:10 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/2vukimThanh0058C555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F2vukimThanh0058C555 .jpg)


Tĩnh vật , cái lọ Trung Hoa. Photo by Vu kim Thanh

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
14-08-2011, 04:11 PM
Chết mất...chết mất.....chỗ tranh này H xí hết nha.....hehehe....của H đấy ^^

VukimThanh
14-08-2011, 04:11 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/49vukimthanh0353CVVM555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F49vukimthanh0353CVV M555.jpg)


Cái lọ và quả Táo đỏ. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:13 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/50vukimthanh0345CA555.jpg (http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/50vukimthanh0345CA555.jpg)


Táo đỏ Mỹ (The Washington red delicious.) Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:15 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/51vukimthanh0361CCAV4555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F51vukimthanh0361CCA V4555.jpg)


Cái lọ và quả táo cắt đôi. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
14-08-2011, 04:16 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/16vukimthanh0297CSCV555.jpg (http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/16vukimthanh0297CSCV555.jpg)


Tĩnh vật hai cái lọ . Photo by Vu kim Thanh

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
14-08-2011, 04:17 PM
Táo ơi.....táo à...chỉ đc ngắm chứ hông đc ăn ^^

VukimThanh
15-08-2011, 02:57 PM
Táo ơi.....táo à...chỉ đc ngắm chứ hông đc ăn ^^

Chào bạn cogaiphuongdong1496 , rất cám ơn bạn đã tới thăm. Trên mạng này chúng ta chia sẽ với nhau bằng hình ảnh mà thôi . nếu gặp nhau ngoài đời tôi sẽ thết đãi bạn ăn táo thoải mái. Chúc bạn luôn vui tươi , yêu đời và tràn đầy hạnh phúc.

VukimThanh
15-08-2011, 03:01 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/69vukimthanh0050CVX555.jpg (http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/69vukimthanh0050CVX555.jpg)


Tĩnh vật. Những quả táo. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
15-08-2011, 03:02 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/18vukimThanh0303V555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F18vukimThanh0303V55 5.jpg)
Hai cái lọ và quả Chanh. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
15-08-2011, 03:03 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/15vukimthanh0295C555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F15vukimthanh0295C55 5.jpg)


Tĩnh vật Hai cái lọ 2. Photo by Vu kim Thanh

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
15-08-2011, 03:04 PM
Chào bạn cogaiphuongdong1496 , rất cám ơn bạn đã tới thăm. Trên mạng này chúng ta chia sẽ với nhau bằng hình ảnh mà thôi . nếu gặp nhau ngoài đời tôi sẽ thết đãi bạn ăn táo thoải mái. Chúc bạn luôn vui tươi , yêu đời và tràn đầy hạnh phúc.

Hihihi...Nói vậy thui chứ ai cũng bik là hông thể ăn...mà nếu như ngoài đời thì mình cũng hổng lỡ ăn đâu....Chúc bạn lun lun vui vẻ và gặp nhìu may mắn nha :)

VukimThanh
15-08-2011, 03:05 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/44vukimthanh0009CC555.jpg (http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/44vukimthanh0009CC555.jpg)


Tĩnh vật. Con Rồng đá đỏ. Photo Vu kim Thanh

VukimThanh
15-08-2011, 03:07 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/45vukimthanh0004CCB555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F45vukimthanh0004CCB 555.jpg)
Tĩnh vật. Hoà tấu. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
15-08-2011, 03:08 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/13vukimthanh0136C5556.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F13vukimthanh0136C55 56.jpg)


Bình thủy tinh xanh. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
15-08-2011, 03:10 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/11Avukimthanh0128C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/11Avukimthanh0128C555.jpg)


Táo xanh và bình rượu. Photo by Vu kim Thanh

Tre xanh
15-08-2011, 03:52 PM
Click this bar to view the full image.http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/45vukimthanh0004CCB555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F45vukimthanh0004CCB 555.jpg)Tĩnh vật. Hoà tấu. Photo by Vu kim Thanh


Mình mê tất cả nhưng cho mình xí nhận bức tranh này vì mình mê nó nhất. Mình sẽ in và phóng to treo trong nhà. Mình sẽ treo bán ở cửa hiệu nhà mình nữa. Khách họ sẽ mê cho mà xem. Nhưng không biết được có bị vi phạm bản quyền của Vũ Kim Thanh không nhỉ? À,để mình mua bản quyền nhé!Thanh toán bằng đô la hay vàng hả bạn?

VukimThanh
15-08-2011, 11:02 PM
Click this bar to view the full image.http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/45vukimthanh0004CCB555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi546.photobucket.c om%2Falbums%2Fhh415%2Fnangam%2F45vukimthanh0004CCB 555.jpg)Tĩnh vật. Hoà tấu. Photo by Vu kim Thanh


Mình mê tất cả nhưng cho mình xí nhận bức tranh này vì mình mê nó nhất. Mình sẽ in và phóng to treo trong nhà. Mình sẽ treo bán ở cửa hiệu nhà mình nữa. Khách họ sẽ mê cho mà xem. Nhưng không biết được có bị vi phạm bản quyền của Vũ Kim Thanh không nhỉ? À,để mình mua bản quyền nhé!Thanh toán bằng đô la hay vàng hả bạn?


Bạn Tre xanh thân mến.
Tuy mình chưa gặp bạn ngoài đời ,nhưng chúng ta đã có những thời gian sinh hoạt bên nhau ở diễn đàn NSG. Tôi rất mến mộ và trân trọng bạn. Tình cảm của chúng ta tiền tài đâu có thể mua được. Cho nên nếu bạn thích bức ảnh nào của tôi thì cứ việc dùng. Tôi tặng bạn và những người nào yêu thích nó. Thân ái Vũ kim Thanh

VukimThanh
16-08-2011, 05:32 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/12vukimthanh0254CM5555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/12vukimthanh0254CM5555.jpg)


Bắp Ngô và những củ Hành. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
16-08-2011, 05:33 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/19vukimthanh0070CBC555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/19vukimthanh0070CBC555.jpg)


Tĩnh vật vỏ ốc. Photo by Vu kim Thanh


http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/19Avukimthanh0070CVC555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/19Avukimthanh0070CVC555.jpg)


Giữ mãi hồn xuân. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
16-08-2011, 05:34 AM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/17vukimthanh0028C5558.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/17vukimthanh0028C5558.jpg)


Tĩnh Vật. Photo by Vu kim Thanh
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/20vukimthanh0010C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/20vukimthanh0010C555.jpg)


Tĩnh vật Vỏ cứng ruột mềm. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
16-08-2011, 08:55 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/26vukimthanh0284C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/26vukimthanh0284C555.jpg)


Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
16-08-2011, 08:56 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/27vukimthanh0237C555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F27vukimthanh0237C55 5.jpg)Tặng người. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
18-08-2011, 07:42 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/22vukimthanh0229C5555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F22vukimthanh0229C55 55.jpg)
Cà chua và cái lọ. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
18-08-2011, 07:43 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/25vukimthanh0241Xw555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F25vukimthanh0241Xw5 55.jpg)


Hoa và Rượu. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
19-08-2011, 03:29 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/26Bvukimthanh0292C5.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F26Bvukimthanh0292C5 .jpg)Hoa và Lọ. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
19-08-2011, 03:30 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/28vukimthanh0261C555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F28vukimthanh0261C55 5.jpg)
Củ Hành và cái bình. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
19-08-2011, 03:31 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/10vukimthanh0117C555T-1.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F10vukimthanh0117C55 5T-1.jpg)


Tĩnh vật. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
20-08-2011, 01:54 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/23vukimthanh0233C6555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/23vukimthanh0233C6555.jpg)


Tĩnh vật. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
20-08-2011, 01:55 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/37Bvukimthanh0102C5556.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/37Bvukimthanh0102C5556.jpg)


Trái Lựu và hạt Dẻ. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
20-08-2011, 01:56 PM
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/4vukimthanh0037VCC555.jpg (http://i546.photobucket.com/albums/hh415/nangam/4vukimthanh0037VCC555.jpg)Tĩnh vật. Táo đỏ táo xanh và quả Dâu. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
20-08-2011, 01:58 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/32Bvukimthanh0092C5556.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/32Bvukimthanh0092C5556.jpg)


Photo by Vu kim Thanh

Tre xanh
20-08-2011, 02:38 PM
Vịnh quả Lựu
Em đâu chỉ đẹp ngoài rỗng ruột
Chút phấn hương quyến rũ khách qua đường
Mở lòng ra mới tỏ tường
Tâm hồn châu báu,ắp đầy yêu thương
Bao nhiêu nét đẹp tâm hồn
Tinh hoa trời đất kết thành từ đây
Bõ cho bao tháng ngày cơ cực
Thân cây gầy chịu với nắng sương
Rễ sâu bám đất yêu thương
Cùng bao giọt lệ vấn vương mà thành

VukimThanh
22-08-2011, 10:56 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/VukimThanh0430V55.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/VukimThanh0430V55.jpg)Đừng buồn nghe em. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
22-08-2011, 10:58 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/AVukimThanh0003C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/AVukimThanh0003C555.jpg)

Ly Thạch và cái bóng. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
25-08-2011, 06:49 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/5vukimthanh0442CC555.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi363.photobucket.c om%2Falbums%2Foo74%2Fghitare%2F5vukimthanh0442CC55 5.jpg)Hai con tôm và cái bình .Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
25-08-2011, 06:50 PM
http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/5VukimThanh0433C555.jpg (http://i363.photobucket.com/albums/oo74/ghitare/5VukimThanh0433C555.jpg)

Hai con tôm và cái bình. 2 Photo by Vu kim Thanh

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
25-08-2011, 08:02 PM
CẢm ơn chú vì những bức tranh :D...con thik lắm hihihi

VukimThanh
26-08-2011, 07:31 PM
CẢm ơn chú vì những bức tranh :D...con thik lắm hihihi

Cám ơn cogaiphuongdong nhé. Được các bạn yêu thích cũng là niềm an ủi và hạnh phúc với những người làm công tác nghệ thuật đấy. Chúc cogaiphuongdong luôn tươi đẹp và hạnh phúc. Thân ái Vũ kim Thanh

VukimThanh
26-08-2011, 07:33 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh3489C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh3489C88.jpg)

Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
26-08-2011, 07:34 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh3491C8.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.co m%2Falbums%2Fv385%2Fvktlondon%2Fvukimthanh3491C8.j pg)


Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
26-08-2011, 07:36 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6886v888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6886v888.jpg)


Đàn và Hoa.

Tre xanh
26-08-2011, 07:59 PM
Cây đàn đẹp và tốt quá! Lại càng đẹp hơn bởi có cả bông hồng. Âm thanh của cây đàn sẽ đẹp như triệu bông hồng đó. Chủ nhân của nó sẽ là một nghệ sĩ tài ba, tâm hồn tuyệt đẹp...

VukimThanh
28-08-2011, 05:23 PM
Cây đàn đẹp và tốt quá! Lại càng đẹp hơn bởi có cả bông hồng. Âm thanh của cây đàn sẽ đẹp như triệu bông hồng đó. Chủ nhân của nó sẽ là một nghệ sĩ tài ba, tâm hồn tuyệt đẹp...


Cám ơn bạn Tre xanh tới thăm. Bạn quá khen làm cho mình thấy ngại quá đó. Cây đàn này mình mua hơn 20 năm rồi đấy, âm thanh rất hay và trông còn mới lắm. vì có hộp đàn và mình bảo quản cẩn thận. Mình yêu quí nó như quí người vợ mình ấy. chúc bạn vui và hạnh phúc tràn đầy.

VukimThanh
28-08-2011, 05:26 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh3301C8.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh3301C8.jpg)

Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
28-08-2011, 05:29 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6873C888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6873C888.jpg)

VukimThanh
28-08-2011, 05:30 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6900C8.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi368.photobucket.c om%2Falbums%2Foo127%2Fvkthoasi%2Fvukimthanh6900C8. jpg)

VukimThanh
28-08-2011, 05:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6893c188.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi368.photobucket.c om%2Falbums%2Foo127%2Fvkthoasi%2Fvukimthanh6893c18 8.jpg)

VukimThanh
28-08-2011, 05:33 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6887C8-1.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6887C8-1.jpg)

Tre xanh
28-08-2011, 06:15 PM
Ô-hóa ra cây đàn này có chủ nhân là bạn à. Bạn thật hạnh phúc có hai vợ đó. Nhà mình cũng có hai cây đàn ghi ta nhưng không đẹp bằng. Con mình mua một cây ở Mat-xcơ-va về và một cây ở việt Nam. Cây đàn của Nga thì cũng tuyệt lắm. Con mình rất yêu đàn và đánh đàn khá hay. Mình thì vụng, tập khó quá. Hi...

VukimThanh
29-08-2011, 03:48 PM
Ô-hóa ra cây đàn này có chủ nhân là bạn à. Bạn thật hạnh phúc có hai vợ đó. Nhà mình cũng có hai cây đàn ghi ta nhưng không đẹp bằng. Con mình mua một cây ở Mat-xcơ-va về và một cây ở việt Nam. Cây đàn của Nga thì cũng tuyệt lắm. Con mình rất yêu đàn và đánh đàn khá hay. Mình thì vụng, tập khó quá. Hi...

Hầu như là nhạc cụ nào cũng khó và cũng dễ chơi cả. Chủ yếu là do lòng đam mê và nghị lực của con người nữa , mới thành công mỹ mãn được bạn ạ. Ghi ta là một nhạc cụ giầu âm thanh , nhiều âm vực cao thấp khác nhau. Nhất là thời đại này có nhiều những kỹ thuật điện tử hỗ trợ tạo nên nhiều âm sắc kỳ lạ, nên rất nhiều người hâm mộ nó. Trường phái cổ điển và hiện đại đều tuyệt vời cả.Mình cũng có hai cây , một đàn điện này và một đàn gỗ chơi nhac classics.

VukimThanh
30-08-2011, 03:41 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6895V88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6895V88.jpg)

VukimThanh
31-08-2011, 05:09 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh4969C6.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh4969C6.jpg)

Vũ nữ với tấm lụa. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
03-09-2011, 01:09 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh7935c8.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh7935c8.jpg)

Cung phím xuôi dòng. Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
03-09-2011, 01:11 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh7934C9.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh7934C9.jpg)

Cung thương phím nhớ. Vũ kim Thanh

VukimThanh
07-09-2011, 08:40 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/VUKIMTHANH0677c88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/VUKIMTHANH0677c88.jpg)

VukimThanh
08-09-2011, 04:42 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh5049C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh5049C88.jpg)

Quyển từ điển của tôi . Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
08-09-2011, 04:44 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4162C888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4162C888.jpg)

Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
08-09-2011, 04:45 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4163c8.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4163c8.jpg)

Ấm nước và lọ hoa . The Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
08-09-2011, 04:46 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4166C88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4166C88.jpg)

VukimThanh
08-09-2011, 04:47 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4182C66.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4182C66.jpg)

bé hạt tiêu
08-09-2011, 05:10 PM
đẹp thế...vũ kim thanh là nhiếp ảnh ak????/

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
08-09-2011, 05:11 PM
đẹp thế...vũ kim thanh là nhiếp ảnh ak????/

Nhìn mà hông bik....mún Sjs móc mắt cho cá ăn hông =))...haizzz

bé hạt tiêu
08-09-2011, 05:12 PM
khiếp...sjs ác thế....kẻo này...bạo lực gia đình có nguy cơ tăng cao....=))

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
08-09-2011, 05:13 PM
khiếp...sjs ác thế....kẻo này...bạo lực gia đình có nguy cơ tăng cao....=))

Phải thi hành cái đó......Chứ hông chịu mở to con mắt ra mừ coi......Rum mềnh nhìu thiên tài lém.....Ví Dụ : Sjs của e =)) hô hô

VukimThanh
09-09-2011, 05:12 PM
đẹp thế...vũ kim thanh là nhiếp ảnh ak????/

Cám ơn bạn penhim_9x tới thăm nhé. Mình là người yêu thích Nhiếp ảnh và cũng làm nghề quay phim chụp hình bình thường thôi.
Bạn tới đây là cogaiphuongdong quí mến lắm mới "chém gió " iu chút thôi. Đừng buồn nha...Chúc vui vẻ , hạnh phúc. Thân ái Vũ kim Thanh

VukimThanh
09-09-2011, 05:15 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/VUKIMTHANH0677c88.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fi368.photobucket.c om%2Falbums%2Foo127%2Fvkthoasi%2FVUKIMTHANH0677c88 .jpg)

VukimThanh
09-09-2011, 05:15 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/1VUKIMTHANH0118AB555-Copy.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/1VUKIMTHANH0118AB555-Copy.jpg)

VukimThanh
09-09-2011, 05:16 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh0521C88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh0521C88.jpg)

Tre xanh
09-09-2011, 05:58 PM
Vật nào cũng thích. Mình thích nhất cái máy ảnh. Đi đâu đeo vào rất lãng tử và lại tiện chụp hình mình thích. Nhưng để học nghề nhiếp ảnh đã nhỉ. không biết sử dụng thì vô duyên lắm ...

VukimThanh
17-09-2011, 08:29 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/2VUKIMTHANH0104CA8.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/2VUKIMTHANH0104CA8.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:29 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8602C99.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8602C99.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:31 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8551C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8551C88.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:31 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8538C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8538C88.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:31 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8624C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8624C88.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8606C88.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8606C88.jpg)

VukimThanh
17-09-2011, 08:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v385/vktlondon/vukimthanh8616C8.jpg (http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.co m%2Falbums%2Fv385%2Fvktlondon%2Fvukimthanh8616C8.j pg)

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/VukimThanh4988CK.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/VukimThanh4988CK.jpg)

VukimThanh
08-10-2011, 03:02 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh2174c809.jpg

VukimThanh
08-10-2011, 03:03 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4162C888.jpg

Cái ấm và cái lọ hoa. The Photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
08-10-2011, 03:03 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4163c8.jpg

Cái ấm và cái lọ hoa 2 . The photo by Vu kim Thanh

VukimThanh
08-10-2011, 03:07 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/4vukimthanh0090CB555.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/4vukimthanh0090CB555.jpg)

VukimThanh
08-10-2011, 03:07 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/3VUKIMTHANH0113AB555.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/3VUKIMTHANH0113AB555.jpg)

VukimThanh
08-10-2011, 03:09 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4166C88.jpg

VukimThanh
08-10-2011, 03:09 AM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh4182C66.jpg

VukimThanh
03-12-2011, 06:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6887C8-1.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6887C8-1.jpg)

VukimThanh
03-12-2011, 06:33 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6861c888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6861c888.jpg)


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6873C888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6873C888.jpg)http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6884c88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6884c88.jpg)

VukimThanh
03-12-2011, 06:33 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6871C888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6871C888.jpg)
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6869c888.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6869c888.jpg)http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6890c8889.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6890c8889.jpg)
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7083c88.jpg (http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7083c88.jpg)

VukimThanh
07-12-2011, 04:31 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7091c88.jpg

VukimThanh
07-12-2011, 04:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh6893c188.jpg

VukimThanh
07-12-2011, 04:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7087c88.jpg

VukimThanh
07-12-2011, 04:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimThanh7076C88.jpg

VukimThanh
07-12-2011, 04:32 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7095C66.jpg

VukimThanh
02-05-2012, 03:01 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7078C666.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7085c6.jpgTặng VKT
Nho thơm, rượu ngọt, hoa tươi
Cây đàn với khúc nhạc đời ái ân...
Quốc Bảo

Tình người mãi mãi vang ngân
Hồn thơ say đắm phong vân mộng đời.
Vũ kim Thanh

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7103C88.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7308c1c54b.jpg

---------- Post added at 03:01 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ----------

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7311c1c548.jpg

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7315c1000c888.jpghttp://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7316c540.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7367C888.jpg

VukimThanh
08-06-2012, 02:59 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7319C888.jpg

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7325C548.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7336C54c8.jpg

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7327C88.jpghttp://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7338C8.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7340C888.jpg


Chai rượu này có giá đăng trong sách là : 1400 bảng Anh (Một nghìn bốn trăm bảng Anh )

VukimThanh
25-06-2012, 04:29 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7345C88.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7329C88.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7352C88.jpg


http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7353C88.jpg

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7359C88.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7359C888.jpg

VukimThanh
08-07-2012, 02:53 PM
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7361C88.jpg

http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7361C888.jpghttp://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7364C545.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7364C5455.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh7367C88.jpg

Tre xanh
08-07-2012, 06:49 PM
Xem ảnh mà muốn được mở mấy chai rượu nếm thử xem ngon thế nào. Không phải dân rượu mà trông thích quá đi.Còn mấy chai gì ở phí dưới đấy nghệ sĩ? Trông cũng hấp dẫn lắm . Nghệ sĩ giới thiệu mấy chữ thêm được không?Cám ơn nghệ sĩ!

VukimThanh
12-07-2012, 07:19 PM
Xem ảnh mà muốn được mở mấy chai rượu nếm thử xem ngon thế nào. Không phải dân rượu mà trông thích quá đi.Còn mấy chai gì ở phí dưới đấy nghệ sĩ? Trông cũng hấp dẫn lắm . Nghệ sĩ giới thiệu mấy chữ thêm được không?Cám ơn nghệ sĩ!
Thân chào bạn Tre xanh
Mấy cái chai rượu bên dưới là rượu của hãng Chuông ( Bell's ) và chai của nó làm như hình quả chuông . Đây là những chai rượu có nhãn đề là old Scotch Whisky (Tức là rượu whisky của miền bắc nước Anh sản xuất lâu năm) những chai rượu này có in hình bà nữ hòang Anh , nên cũng đắt tiền bạn ạ .