PDA

View Full Version : E-book tổng hợp võ thuậtToshiro_tonfa
12-07-2011, 05:14 PM
Akido

Aikido basico - Nagashima Sato: http://www.mediafire.com/?bb1gw8peqd5yl4d

Aikido_Michael Hamon : http://www.mediafire.com/?1u11emr10weu626

Hiệp khí đạo trong đời sống hàng ngày : http://www.mediafire.com/?8b0f8z84z40tfug

Aikido_Pressure_Points_Dennis Hooker : http://www.mediafire.com/?vdqujtsv0s4w3n9

Aikido_The_Art_Of_Fighting_Without_Fighting : http://www.mediafire.com/?tsq5p34d6acpo4p

Aikijo - Techniques de baton - Christian Tissier : http://www.mediafire.com/?mqu9iw7910ffgo7

Traditional Aikido.Vol.1 - Morihiro Saito : http://www.mediafire.com/?1qwy11hu48m14l7

Traditional Aikido.Vol.2 - Morihiro Saito : http://www.mediafire.com/?22o0x0eov1w02r8

Traditional Aikido.Vol.3 - Morihiro Saito : http://www.mediafire.com/?qovihjxf3wcdix7

Traditional Aikido.Vol.4 - Morihiro Saito : http://www.mediafire.com/?8wr6v6z3f1zk2qx

Traditional Aikido.Vol.5 - Morihiro Saito : http://www.mediafire.com/?2ks1u9a7bozvk46

Manual Aikido : http://www.mediafire.com/?3kvwbfw3ha29pcy

Ki in Daily Life - Koichi Tohei : http://www.mediafire.com/?p76bwsqvwcj823b

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:15 PM
Brasil Jiu Jit su


L'Essentiel Du Jiu Jitsu Bresilien - Christian Dervan : http://www.mediafire.com/?j8rhltcdqs4s0gd

Essence of BJJ - Rigan Machado : http://www.mediafire.com/?p2ja3etq9r4wxri

BJJ Blackbelt Techniques - Jean Jacque Machado (Tech Only) : http://www.mediafire.com/?x78kwvtubpna8t7

BJJ Self Defense Techniques - Royce and Charles Gracie : http://www.mediafire.com/?fr9x8p45f9fykwd

BJJ Theory And Technique - Renzo and Royler Gracie http://www.mediafire.com/?e811qal72rgis6j

Brasil Ju Jitsu - Jene Aranha Simco http://www.mediafire.com/?qdsr32amf1bpo8q

Sport Jiu-Jitsu techniques http://www.mediafire.com/?9y95od49nw69q4c

The complete book of Ju Jitsu - Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?8910z2ozzrs1566

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:17 PM
Karate

Karate-Do_Kyohan_The Master Text - Gichin Funakoshi : http://www.mediafire.com/?xz94idq2u2qngok

Nunchaku : http://www.mediafire.com/?2ctbcr9gjbuig3d

Best Karate - M. Nakayama - Heian Tekki : http://www.mediafire.com/?dv91vxiuhsc65bv

Kenpo Techniques - Ed Parker : http://www.mediafire.com/?tujkg6xo5g1wdbh

The Physics of Karate Strikes - Jon Chananie : http://www.mediafire.com/?fyxs18l3pv55652

Karate - 27 Shotokan Katas : http://www.mediafire.com/?nw4is9cibw9t5o4

Mastering_The_Bo - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?3rb47h9no5deo69

Mastering_The_Knife - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?rdgs02bp4cgpbs4

Mastering_The_Sai - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?5yjoqfu21070ccg

Mastering_The_Staff - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?45eh4cb73w63h3u

Mastering_The_Tonfa - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?v99a35fll37f4nd

Mastering_The_Yawara - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?9cw2w13redrq6m7

Sabaki.Method.Enshin.Karate - Kancho Joko Ninomiya : http://www.mediafire.com/?ceb8qucbtdeugxo

Street.Chucks - Nunchaku for Self Defence - Phil Elmore : http://www.mediafire.com/?ljxm6af9bxlyb4g

The 100 Deadliest Karate Moves - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?d2t1o9uc199i3cc

The_Complete_Book_Of_Karate_Weapons - Dr. Ted Gambordella : http://www.mediafire.com/?znnmq1334v9jewc

As_night_soldiers_win http://www.mediafire.com/?k9c7mwfggzcsamb

Deadly Karate Blows Foto - Brian Adam http://www.mediafire.com/?ggk969ed71awg6r

Karate http://www.mediafire.com/?6oto40coioib4dx

Karate_for_all http://www.mediafire.com/?py37o96i40n3s95

Kyokushin Budo Kai - The Ultimate Beginner Guide http://www.mediafire.com/?ik7t8k0bh9yl5gc

Nunchaku in action - Joseph C. Hess http://www.mediafire.com/?yj378a7ci6xsz8d

police_melee_weapon_tonfa http://www.mediafire.com/?r6q95w5igly9xcw

Power Karate http://www.mediafire.com/?m234hy54oktockg

Uechi-rju_karate-to http://www.mediafire.com/?o8g3hzilzden0l0

Wallace http://www.mediafire.com/?ppul0cxg33wa5c6

Bunkai-Jutsu - Iain Abernethy.rar http://www.mediafire.com/?fw1bx5ud0ddm8mi

Der Kyokushin Karate Weg - Masutatsu Oyama http://www.mediafire.com/?f95zq4fjqiu3o0j

Essential_Karate - Mas Oyama http://www.mediafire.com/?70llx9xfrr75df0

Guide To Use Karate weapon - Dr. Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?jejcd5dh8dzq4ca

Karate Kata and Application Vol 3 - Vince Morris - Aidan Trimble http://www.mediafire.com/?jah4bj4oes0b624

Karate's_Grappling_Methods - Iain Abernethy http://www.mediafire.com/?lttwmnat3n3eapr

Official Kubotan Techniques - Kubota and Peters http://www.mediafire.com/?v7oy1ic7oeljgya

The_Complete_Idiot_s_Guide_to_Karate - Randall G. Hassell - Edmond Otis http://www.mediafire.com/?i1yf7l28hyxco5w

Tonfa Tactics - Gambordella http://www.mediafire.com/?krt6pij1ya66ra0

Understanding_karate - Owen Johnson http://www.mediafire.com/?l901gc96abr6e59

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:18 PM
Khí công, nội công, khinh công


Bát Đoạn Cẩm - Lương y Bằng Cẩm : http://www.mediafire.com/?8p66s94hmad6lcn

Chân khí vận hành pháp - Nguyễn Duy Chính : http://www.mediafire.com/?8mthc93hn8yk7g0

Dịch Cân Kinh thực hành - Trần Tâm Viễn : http://www.mediafire.com/?zn2sbmg2mwk6m6q

Dịch Cân Kinh - Trần Tuấn Kiệt : http://www.mediafire.com/?r6oqm3eyp57pqd3

Khinh công : http://www.mediafire.com/?e4qe1y3486tixqc

Pháp môn Yoga : http://www.mediafire.com/?sg9mwx8u6cae95a

Chi Kung - Lam Kam Chuen : http://www.mediafire.com/?6th9cdzhc8qshy1

Qigong Exercise Therapy - Zhang Jianguo : http://www.mediafire.com/?15br8ypgcbcn6ig

Iron Shirt Chi Kung III - Mantak Chia : http://www.mediafire.com/?5mqrh528ahxalp3

Tiet_Sin_Kuen - Lam_Sai_Wing : http://www.mediafire.com/?s02ree3tvcqba4l

Secrets-of-youth-of-chikung - Dr. Yang Jwing Ming http://www.mediafire.com/?84e8ayzvculsgyb

Các tài liệu của Giáo Sư Hàng Thanh :

Hỗn ngươn chưởng công : http://www.mediafire.com/?z78djup0e9vqv4c

Nội công Ngũ cầm hí : http://www.mediafire.com/?487mdm4ncmawcfe

Thiếu Lâm Bát Đoạn Cẩm : http://www.mediafire.com/?2ap4wa5g323dmze

Thiếu Lâm Hoa Quyền : http://www.mediafire.com/?6c4a973hvhqm38t

Tự luyện nội công Thiếu Lâm Sơn Đông : http://www.mediafire.com/?2b6tq2tg9j6ast4

Tự luyện nội công Thiếu Lâm Tự : http://www.mediafire.com/?vcvlcozp0vbi3p9

Tự luyện Thiết Sa Chưởng : http://www.mediafire.com/?9vb2gb6keud0j9c

Awaken_healing_energy_through_the_Tao - Matak Chia http://www.mediafire.com/?0f4c8nj8la4vgzw

Chi.Kung-Health.And.Martial.Arts - Dr.Yang.Jwing.Ming http://www.mediafire.com/?erjugph9okk5c1m

chi_kung_way_of_power - Lam Kam Chuen http://www.mediafire.com/?h1lf3q2a3cdxo1s

Cigun http://www.mediafire.com/?xq1icngeafu8ay7

Iron_Shirt_Chi_Kung_I - Mantak Chia http://www.mediafire.com/?2379vbtb1dg85wi

Qigong For Health And Vitality http://www.mediafire.com/?45gyuk8n55z3g8a

The amazing secret of Ki - Dr. Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?5hkiofp41dbbemb

The Secret of KI-End of Injury - Dr. Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?z839s3qnw20mbak

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:19 PM
Muay Thai

Muay Thai Basic : http://www.mediafire.com/?zyzch6m7o40y61e

Muay Thai, The Art of fighting - Ruerngsa, Charuad and Cartmell : http://www.mediafire.com/?bbbnsijtm93lzmm

Muay Thai : http://www.mediafire.com/?bpyh72mp1a8v9i7

Muay Thai : http://www.mediafire.com/?b6551jlprv5va67

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:20 PM
Các vấn đề nghiên cứu chung


Flexible Weapons - John Sanchez : http://www.mediafire.com/?z6scm6hdu7ajxep

A Practical Treatise On The Sabre - Alfred Hutton : http://www.mediafire.com/?6x1qx83ntql17pa

584 Drills - Ron Sell : http://www.mediafire.com/?ugvk2jvuovp1cre

Principles_of_Personal_Defense - Jeff Cooper : http://www.mediafire.com/?qdiibx8qw80hair

The_Japanese_Fighting_Arts_John Goodbody : http://www.mediafire.com/?ycvy1s55w9cyvuc

Cold_steel_history http://www.mediafire.com/?cidz9icpenuq9u7

HIDDEN STREET WEAPONS http://www.mediafire.com/?9hmcs4wecuzwc43

How to become an assasin by the propagation http://www.mediafire.com/?q2ne8d34grvkkvv

Martial Arts of the World - Thomas A. Green http://www.mediafire.com/?ci0bstftlr1u83v

Medieval Combat, A 15th C Illustrated Manual of Sword Fighting and Close-Quarter Combat http://www.mediafire.com/?fst1ap6cq7fdrai

MURDER Inc. the book - Jack the Rippe http://www.mediafire.com/?k9f800cmu99uq47

Anatomiya_isceleniya http://www.mediafire.com/?uzq1l5t7wvx2k6u

Be_A_Martialist - Phil Elmore http://www.mediafire.com/?3gw1ppw4a70r1nv

Black_Belt_Negotiating - Michael Soon Lee - Sensei Grant Tabuchi http://www.mediafire.com/?ptfv53bz5m7xz76

Blood_And_Fists_-_Modern_Martial_Arts - Charle Rice http://www.mediafire.com/?ptfv53bz5m7xz76

Encyclopedia_of_Domestic Violence - Nicky Ali jackson http://www.mediafire.com/?8wpd77wi232it2b

GURPS - Martial arts - C. J. Carella http://www.mediafire.com/?96st6c4k6o9vqsg

How to Live Safely in a Dangerous World - Loren W. Christensen http://www.mediafire.com/?w6h2j2dtaruxj6p

Martial Speed Drill - Sensei j. Richard Kurkham B.Sc http://www.mediafire.com/?cbyiocq2ox0dw9i

sekret_tactics - Russian http://www.mediafire.com/?k41dbxvkddpzxx4

The_Homeless_Threat - Phil Elmore http://www.mediafire.com/?wxjv1uj7k5fx249

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:22 PM
Pass: Books_for_all

Với các tài liệu này, yêu cầu gõ pass là books_for_all:

Systema Breathing

Part 1 : http://www.mediafire.com/?3ixc6qpaz1xiq8q
Part 2 : http://www.mediafire.com/?dcyo9v2gybhamb2
Part 3 : http://www.mediafire.com/?y9a4ezj8ylzjq2q
Part 4 : http://www.mediafire.com/?rp2m8mwdivfmkvh
Part 5 : http://www.mediafire.com/?083g6foz3385207
Part 6 : http://www.mediafire.com/?fxo8g442p1yg13a
Part 7 : http://www.mediafire.com/?5xb6q10b6qboybi

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:25 PM
Taekwondo

Encyplopedia of TaeKwonDo - Choi Hong Hi

Part 1 : http://www.mediafire.com/?z169i5afrfxynjx
Part 2 : http://www.mediafire.com/?q8rhqlqfbt7fek4
Part 3 : http://www.mediafire.com/?bd0s3o43bbb17oj
Part 4 : http://www.mediafire.com/?co26x7ks61gdm1w
Part 5 : http://www.mediafire.com/?pbedt0bm5u3foo7
Part 6 : http://www.mediafire.com/?gbkjj1he4uqa376
Part 7 : http://www.mediafire.com/?9i61319828zk3ia
Part 8 : http://www.mediafire.com/?to0xtxo06495423
Part 9 : http://www.mediafire.com/?7mdtw67ax7gfslt
Part 10 : http://www.mediafire.com/?1rtmq6be1z6btpr
Part 11 : http://www.mediafire.com/?xf73x6a7q5tn3ut
Part 12 : http://www.mediafire.com/?d1aj8tp2xde4ly1
Part 13 : http://www.mediafire.com/?o05i41g3km9o6mh
Part 14 : http://www.mediafire.com/?jbbx4z9056q7c7b
Part 15 : http://www.mediafire.com/?jr45cx2d9e9hq4o

The_Complete_Idiot's_Guide_to_Tae_Kwon_Do : http://www.mediafire.com/?4vtyc9d74gjm5fm

Taekwondo_Ancient Wisdom for the Modern Warrior- Doug Cook : http://www.mediafire.com/?dkvuk938c9b8n41

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:26 PM
Thái Cực - Bát Cực - Bát Quái - Hình Ý

The_Illustrated_Canon_of_Chen_Family_Taijiquan - Chen Sin : http://www.mediafire.com/?3j7gyq9kt577nvy

Yin Yang Sheng Respiratory Set

Part 1 : http://www.mediafire.com/?3w54ouvhho173g7
Part 2 : http://www.mediafire.com/?i9x3g6qs9v7x2eo
Part 3 : http://www.mediafire.com/?c1528hw6xbf0adc
Part 4 : http://www.mediafire.com/?2donv8us904t01g
Part 5 : http://www.mediafire.com/?d4nbi3wocj2kqb8
Part 6 : http://www.mediafire.com/?eadeym12lyicbdw
Part 7 : http://www.mediafire.com/?9vqw5xp8vp4kvpv
Part 8 : http://www.mediafire.com/?es5407d4s1fcv37

Hsing-I - Chinese Mind Body Boxing- Robert Smith : http://www.mediafire.com/?c1vbafxd8oqjk2c

How_to_use_Tai_Chi_as_a_Fighting_Art - Erle Montaigue : http://www.mediafire.com/?ytw3dgg51befdaw

Pa Kua - The Chinese Boxing for Fitness and self defence - Smith Robert.W. : http://www.mediafire.com/?daa7z5lci7h6x4d

Tai_chi_chuan : http://www.mediafire.com/?mnp5agqdksn5xa4

The_Essence_of_Kung-Fu Taiki Ken - Kenichi_Sawai : http://www.mediafire.com/?g0080gdg0yu5lfm

The_Illustrated_Canon_of_Chen_Family_Taijiquan - Chen Sin : http://www.mediafire.com/?3j7gyq9kt577nvy

Combat technique of Taiji, Xingyi, Bagua - Lu Shengli http://www.mediafire.com/?zzpc5g7i07w0ce2

Confidential_technicians_tajtszi_tsjuanja_style http://www.mediafire.com/?7k4h817scttoous

Embracing-tiger-Return-to-mountain - Chungliang Al Huang http://www.mediafire.com/?10joo22vaysyldh

Xingyi http://www.mediafire.com/?md393ll9oxx2jnn

Bagua Daoyin - Hejinghan http://www.mediafire.com/?63no7el9vzev7oa

Baguazhang - Volume 1 - Erle Montaigue http://www.mediafire.com/?ztdnvipywoyndbj

Baguazhang - Volume 2 - Erle Montaigue http://www.mediafire.com/?j8kb1328eb887s8

Hinh Y Quyen http://www.mediafire.com/?af4w8pfmdeaoexm

Taiji_Jian_32-Posture_Sword_Form - James Drewe http://www.mediafire.com/?l30g9hm477rjocd

Taijiquan_and_the_Search_for_the_Little_Old_Chines e_Man - Adam D. Frank http://www.mediafire.com/?7ldillhg7wd6woz

The_Essence_of_Tai_Chi_Chi_Kung - Dr. Yang Jwing-Ming http://www.mediafire.com/?lidd5dapijqd4bt

The_Tai_Chi_Manual - Robert Parry http://www.mediafire.com/?zhq2z75uxiedcal

Wu Style Tai Chi Chuan - Master Leung Shum http://www.mediafire.com/?9z604subs2uy299

Wu Style Tai Chi Chuan - Tinn Chan Lee http://www.mediafire.com/?puxwesac4ov597w

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:28 PM
Thể hình


The Underground Guide To Warrior Fitness - Ross Enamait : http://www.mediafire.com/?ccp9hrzy7idvh4q

Abs for Life - Ted Ambordella - Lance Austin : http://www.mediafire.com/?hmwmpc0907tz6gr

Combat_Abs - Matt Furey : http://www.mediafire.com/?sved420mdvh90am

Starting.Strength - Mark Rippetoe - Lon Kilgore : http://www.mediafire.com/?jmrek5fgsjd00aq

Tap Out Strength and Conditioning for Combat Sports - Jason Feruggia : http://www.mediafire.com/?ukb1zj9kpuia2ad

Bodyweight - Martial Arts Exercises - Si Dai Joey http://www.mediafire.com/?p905gbpgzj43j3e

The amazing secret of Ki - Dr. Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?5nytbbqc8y45llz

The Secret of KI-End of Injury - Dr. Ted Gambordella http://www.mediafire.com/?5c84sm432tdksa4

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:30 PM
Thiếu Lâm

Thiếu Lâm Vi Đà môn : http://www.mediafire.com/?1l8enaz2bzx0d83

108 thế cước Thiếu Lâm : http://www.mediafire.com/?w2bvwl73ylw97bw

Các bài viết nghiên cứu về võ thuật Trung Quốc và Bình Định : http://www.mediafire.com/?ox121ksan3avsby

Võ thuật Thiếu Lâm Tự : http://www.mediafire.com/?quudvp98d5t9d3b

Kung_Fu_Movements - Xiao Hong Quan : http://www.mediafire.com/?umcx05j9n3pljlb

Shantung Black Tiger Kungfu - Tjoa Khek Tiong - Don F Draeger - Quintin T G Chambers : http://www.mediafire.com/?96sx6qkmvox1aje

Training Methods of 72 Martial Art of Shaolin - Jin Jing Zhong : http://www.mediafire.com/?h7b64dkhho2u689

Dian Xue Shu - Skill of Acting on Acupoint - Jin Jing Zhong http://www.mediafire.com/?u7ustzmebb24nd9

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:31 PM
Vịnh Xuân

Authentic Wing Tsun kung fu

Part 1 : http://www.mediafire.com/?018vyeie2j0x7zx
Part 2 : http://www.mediafire.com/?481w9hf4q7xz0c4
Part 3 : http://www.mediafire.com/?sz122ig9d6jl9uc
Part 4 : http://www.mediafire.com/?p815j3f3jthtvis
Part 5 : http://www.mediafire.com/?3bd4edimxh3nys2
Part 6 : http://www.mediafire.com/?2ulnqds9b2688d2

Các bản vẽ chế tạo mộc nhân

http://www.mediafire.com/?8mp27nn3fpmwffv

Wing_Chun_Kung_Fu_Breathing

http://www.mediafire.com/?03k2qqdnmw3yxmo

Wing_Chun_Kung_Fu_The_Centerline_Theory

http://www.mediafire.com/?8dydjoxk6wrcxnh

116 Wing Tsun Dummy_Yip Chun : http://www.mediafire.com/?5jq1a8m8q85nrqm

Beginning Wing Chun - Alan Gibson : http://www.mediafire.com/?m48md5jd35ydwbr

Vịnh Xuân Quyền cơ bản : http://www.mediafire.com/?3kshhtljr44he5v

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:33 PM
Phi dao

http://www.knifethrowing.info/

http://users.rcn.com/comlogic/knife/index.htm
__________________

KARATE SUZUCHO(tiếng Việt)
http://www.mediafire.com/?ziminmizmkz

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:34 PM
Nin Jutsu

[SIZE="2"]Ninjutsu - Bujinkan_ Mutodori

Part 1 : http://www.mediafire.com/?ikmnno13ar9wly1
Part 2 : http://www.mediafire.com/?s3c5a2ztlwffud3
Part 3 : http://www.mediafire.com/?rmmsqm7rlf4ujmq

Secret Guide to Making Ninja Weapons - Butokukai - 1986 - Toshitora Yamashiro : http://www.mediafire.com/?o18w8p8pt8t8db0

Secrets_of_the_ninja - Ashida Kim : http://www.mediafire.com/?zt6a8a9qlw4cnn4

The_Complete_Ninja's_Handbook - Aaron Allston : http://www.mediafire.com/?wb1oorb922v8w02

Invisible Fist - Ashida Kim : http://www.mediafire.com/?5p0ydpu6o50apqp

Ninja_Combat_Method - Stephen K. Hayes : http://www.mediafire.com/?shfoy2d09be5q8s

Ninja_Hands_of_Death - Ashida Kim : http://www.mediafire.com/?9ikqes4hk80lq1n

Secrets_of_the_Ninja - DH Publishing : http://www.mediafire.com/?oc43moisp959wrh

Instant Self Defense - Ashida Kim http://www.mediafire.com/?mzpipptkiqfoznv

Ninja Mind Control http://www.mediafire.com/?ez0m5ddie35ncau

Ninjutsu http://www.mediafire.com/?pzeuv4uebbudb8o

Shattering-combat http://www.mediafire.com/?dxc2g4zu22k2n2s

Warrior - Ninja.AD1460-1650 - Stephen Turnbull - Wayne Reynolds http://www.mediafire.com/?6dnstho7sdiolhh

Ninja_Shuriken_Throwing - Sid Campell http://www.mediafire.com/?48tx2g9nz9xf6gr

Path Notes Of An American Ninja Master - Glenn Morris http://www.mediafire.com/?dze5zr3tqw3o0dd

The Complete Ninja's Handbook - Aaron Allston http://www.mediafire.com/?15pm2yl3t5jyd98

The grandmaster book of ninja training - Dr. Masaaki Hatsumi http://www.mediafire.com/?nw6oyfzcd9dhjon

The Mystic Arts of the Ninja - Stephen Hayers http://www.mediafire.com/?5gszagvza98kwjn

Ниндзютсу 1, 2, 3 - Russian http://www.mediafire.com/?runc0a8pl2bf2n9

Традиционное оружие ниндзя http://www.mediafire.com/?9ufi90gaiglfs2v

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:38 PM
Jeet Kune Do

Bruce Lee - The Power Of The Dragon: http://www.mediafire.com/?b16cvaz10etv8px

Bruce Lee fighting method volume 1-4 : http://www.mediafire.com/?a3ja4vx381bxkg5

Bruce Lee's Fighting Method : http://www.mediafire.com/?dg5scedj5w6y49v

Bruce Lee's Jeet Kune Do : http://www.mediafire.com/?a19j878h4wrb5d8

Bruce Lee's Speed Training : http://www.mediafire.com/?nhmlnbdb29ea2oq

Bruce Lee's Training Secrets : http://www.mediafire.com/?cwt73e4jbwgn4g5

Bruce_Lee_-_Jeet_Kune_Do__origional : http://www.mediafire.com/?c50jdjoca5zd9bc

Chinese_gung_fu_bruce_lee : http://www.mediafire.com/?31yav7q20wq1521

Bruce Lee - Russian http://www.mediafire.com/?o1qzyze5x3cxk7q

Bruce_Lee_-_Jeet_Kune_Do_-_The_Science_Of_Footwork http://www.mediafire.com/?x1g8by6j5cre9mj

Tao_del_gung_fu - John Little http://www.mediafire.com/?j6potdmwoqpnoow

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:39 PM
Sambo

Sambo Book : http://www.mediafire.com/?n2voic1vx9rdhs4

Krav Maga

Krav_Maga - Matt Cheung : http://www.mediafire.com/?f9zufgv1jp21qde

Krav_Maga_Hand to hand combat : http://www.mediafire.com/?j4h4av7xs6nmoz5

Krav_Maga - Verlag Weinmann : http://www.mediafire.com/?237y3jvvzgeedpo


Boxing

Intramural Boxing AY 01-02 : http://www.mediafire.com/?w92gaeagcwb9vfv

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:44 PM
Jiu Jit su


Hit Em hard - Tommy Turner : http://www.mediafire.com/?2edunhylc06nt20

Mastering_the_Rubber_Guard - Eddie Bravo : http://www.mediafire.com/?l6lwfdgtw0w8jsw

Sport_Ju-Jutsu - Ricard Carneborn - Ingema Skold : http://www.mediafire.com/?8lrabuo80sx5a36

The_Secrets_of_Jujitsu - Captain Allan Cortorphin Smith : http://www.mediafire.com/?a4hll78rtjx69yb

What is Self Defence - Kenpo_Jiu-Jitsu - J. M. Mitose http://www.mediafire.com/?9c7zrau9e0bhq9d

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:45 PM
Mix Martial Art - MMA


Big Book of Combat Vol 1 - Bas Rutten : http://www.mediafire.com/?9r5mv4qr9pj97ff

Big Book of Combat Vol 2 - Bas Rutten : http://www.mediafire.com/?4ooum59ntma7vjn

The Fighters Notebook : http://www.mediafire.com/?8vka58858115u3c

Toshiro_tonfa
12-07-2011, 05:48 PM
Kiếm thuật phương TâyAikido basico - Nagashima Sato: http://www.mediafire.com/?bb1gw8peqd5yl4d

A Practical Treatise On The Sabre - Alfred Hutton http://www.mediafire.com/?6x1qx83ntql17pa

Medieval Combat - Hans Talhoffer http://www.mediafire.com/?p72q2vllk1g38z2

Medieval Combat, A 15th C Illustrated Manual of Sword Fighting and Close-Quarter Combat http://www.mediafire.com/?fst1ap6cq7fdrai

Renaissance_swordsmanship - John Clements http://www.mediafire.com/?mngs32cji35d4xl

The art of longsword combat - I - David M. Cvet http://www.mediafire.com/?t7289qma2hfun7k

Toshiro_tonfa
10-10-2011, 05:42 PM
Vừa tìm thấy một số Ebook tổng hợp về rèn luyện thể chất, mọi người xem qua nhá (Chỉ có một số Ebook về Bí quyết của võ cổ truyền không thực tế lắm thôi =.=!)

http://www.fileserve.com/list/rafhfzZ

Toshiro_tonfa
17-12-2011, 01:49 PM
Mọi người còn có e book nào hay thì xin chia sẻ nhé! :x

Toshiro_tonfa
16-07-2012, 10:19 PM
Bạn có muốn tìm hiểu nghệ thuật ném dao?

Bao giờ tự hỏi làm thế nào nó được thực hiện để hoàn thiện tất cả các thời gian?

Đây cũng là cơ hội của bạn. Ebook này chứa hơn 50 trang thông tin chi tiết và minh họa về nghệ thuật ném con dao. Ebook hấp dẫn này tập trung vào kỹ thuật và đào tạo của ninja. Đây là một phải cho tất cả các nghệ sĩ võ thuật và bất cứ ai muốn tìm hiểu kỹ thuật ném dao của ninja.

Nội dung được đặt ra như sau:

Prologue - Blades of Ninja

Phần một: Thu thập và duy trì Dao Ném
Phần hai: Ném Phương pháp
Phần ba: Phương pháp đào tạo và quan tâm an toàn
Phần bốn: Ném dao trong Combat
Phần năm: Phòng chống Dao

[www.mediafire.com/?av9bsv3gqi6os9e


Trích từ: Hội những người mê võ thuật - Face Book

Toshiro_tonfa
19-07-2012, 11:57 AM
Thêm 4 Ebook từ 4 cuốn sách viết bởi Bruce Lee

Quyển 1: Đòn thế tự vệ
[www.mediafire.com/?zutgcztckl9lm3q]
Quyển 2: Luyện pháp căn bản
[www.mediafire.com/?5vjpjmm60qbkhow]
Quyển 3: Thủ cước linh diệu
[www.mediafire.com/?dei5b6es7dqdhvf]
Quyển 4: Kỹ thuật thượng đẳng
[www.mediafire.com/?3sodxfwjcx193oa]

Pass: kenhvothuat

Sưu tầm bởi Hội những người mê võ thuật trên Face Book. (http://www.facebook.com/kenhvothuat)

ღ→ Hứa Như Thường ←ღ
20-07-2012, 11:30 AM
Thêm 4 Ebook từ 4 cuốn sách viết bởi Bruce Lee

Quyển 1: Đòn thế tự vệ
[www.mediafire.com/?zutgcztckl9lm3q]
Quyển 2: Luyện pháp căn bản
[www.mediafire.com/?5vjpjmm60qbkhow]
Quyển 3: Thủ cước linh diệu
[www.mediafire.com/?dei5b6es7dqdhvf]
Quyển 4: Kỹ thuật thượng đẳng
[www.mediafire.com/?3sodxfwjcx193oa]

Pass: kenhvothuat

Sưu tầm bởi Hội những người mê võ thuật trên Face Book. (http://www.facebook.com/kenhvothuat)

ơ nài! tỉ down cái link thứ 2 thì hông đc sao nhể ?

Toshiro_tonfa
20-07-2012, 02:30 PM
Em đã test, vẫn được, chắc tỉ bỏ cái dấu ] đi

---------- Post added at 02:30 PM ---------- Previous post was at 01:27 PM ----------

Up thêm một số ebook từ Hội những người mê võ thuật trên Face book (http://www.facebook.com/kenhvothuat)


Chinese Gung Fu (đang chờ thông tin)
www.mediafire.com/?uxdprr4xd7og22y


Tao of JeetKuendo (Triệt quyền đạo)
[www.mediafire.com/?68yctbxccbb1fkt]
Pass : kenhvothuat


Dynamic Nunchaku
Mô tả:
Tadashi Yamashita chứng minh năng động nunchaku kỹ thuật nhấn mạnh ngẫu hứng bằng hình thức cổ điển. Trong tài liệu hướng dẫn thực hành minh họa đầy đủ, Yamashita dạy phát triển các kỹ năng lightning với nunchaku cả đơn và đôi.
Tài liệu Djvu Tiếng Anh 193 trang.
Link download:
[www.mediafire.com/?11664el4rap2wg5]
Pass: kenhvothuat


Nunchaku in Action
Mô tả:
Tài liệu Djvu Tiếng Anh 225 trang.
Link download:
[www.mediafire.com/?9b0l40601ypbfgx]
Pass: kenhvothuat

Võ gậy Philippine

Arnis (còn gọi là Kali, Eskrima, Escrima) là một môn võ thuật sử dụng vũ khí của Philippines. Môn võ này cũng đã có mặt tại một số quốc gia Đông Nam Á dưới những tên gọi khác như Krabi Krabong hay Trumbu. Ngoài ra cũng có một số tên gọi thông dụng khác như Kali và Arnis de Mano (áo giáp bọc tay); đôi khi người ta cũng dùng chữ viết tắt FMA (Filipino Martial Arts, võ thuật Philippines). Eskrima và Arnis là tên dùng chủ yếu tại Philippines ngày nay. Tên trong tiếng Việt hiện nay là võ gậy.
Arnis, lần đầu tiên, trở thành bộ môn thi đấu chính thức trong SEA Games lần thứ 23 vào năm 2005.

Arnis đã xuất hiện ở Philippines từ thế kỷ thứ 15 nhưng không ai rõ nguồn gốc xuất xứ và Tổ sư của nó là ai? Chỉ biết người dân Philippines đã sử dụng Arnis rất hữu hiệu vào cuộc kháng chiến chống Tây Ban Nha xâm lược. Cùng với đất nước Philippines, Arnis đã trường tồn cho đến nay.

Võ sinh Arnis chiến đấu bằng cả hai tay với gậy (bolos) và dao (balaraws). Gậy có hai loại gậy dài 76 cm cầm ở tay phải, gậy ngắn dài 28 cm cầm ở tay trái. Cả dao và gậy đều được làm bằng gỗ chuốt bóng y như kim loại.

Kỹ thuật đánh bằng gậy (jodo) có thể khắc chế cả kiếm và gươm. Những đòn gậy căn bản là: đánh (taga), đỡ gạt (sangga), tước vũ khí (agwa) và dùng gậy ném đối thủ (buno). Có tám thế đánh gậy là:

- Đánh từ phía trên (buhat araw).

- Đánh tạt lên trên (aldabis sa itas).

- Đánh tạt ngang hông( tabas talahib).

- Đánh từ mọi hướng (talang alarganin).

- Các thế ném (saboy).

- Đánh từ dưới (aldabis sa ilalim)

- Xỉa thọc (saksak).

- Đánh thẳng đứng (bartical).

Có bốn cách đỡ:

- Đỡ tước vũ khí (sangang papalis).

- Đỡ chéo (sangang harang).

- Đỡ chém xuống (sangang taga).

- Đỡ bay (sangang palipad).

Võ sinh Arnis cũng dùng gậy để tập vươn dãn và làm nóng người. Dùng gậy như một đòn bẩy, võ sinh duỗi các khớp xương ở vai, cùi chỏ và tay. Gậy còn là vũ khí lợi hại để thi triển những đòn bẩy, khóa và ném. Nguyên tắc chiến đấu của Arnis bao gồm:

- Đỡ và ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ.

- Dùng gậy đan xen gậy của đối thủ.

- Bẫy cườm tay, chỏ, hai nách hay hai khớp vai đối thủ.

- Vô hiệu hóa vũ khí và tay đối thủ bằng đòn khóa.

- Tung đòn dứt điểm bằng đấm, đá hay ném đối thủ ra xa.

Khi thi triển đòn ném hay khóa, điều quan trọng là không chỉ dựa vào sức mạnh mà cần vận dụng những cử động vòng. Những động tác vòng tròn phối hợp với kĩ thuật được tung ra đúng lúc giúp võ sinh Arnis ở vào thế thuận lợi để áp dụng đòn khóa và chế ngự gây đau đớn cho đối thủ buộc hắn phải đầu hàng.

Link download:
[http://www.mediafire.com/?jvr1zh299v29tjy]

Toshiro_tonfa
01-09-2012, 04:50 PM
Thêm 23 Ebook Thái cực quyền để rèn luyện sức khỏe nhé:


1. www.mediafire.com/file/zfoz1olnnzk/Artigos sobre Kung Fu - Taichi.pdf

2. www.mediafire.com/file/2ljyzxo2fyz/FITNESS - Martial Arts - The Tai Chi Manual.pdf

3. www.mediafire.com/file/1myzkh2ymje/How to Use T''ai Chi as a Fighting Art - Erle Montaigue.pdf

4. www.mediafire.com/file/qyznxg5ngzw/Internal Gung Fu - Kung Fu - Erle Montaigue - Tai Chi - Defesa Pessoal.pdf

5. www.mediafire.com/file/ziyej3y2cno/Internal Gung Fu Vol.2 - Kung Fu - Erle Montaigue - Tai Chi -Defesa Pessoal.pdf

6. www.mediafire.com/file/mnnxmzwntii/Kung Fu - Tai Chi - Erle Montaigue.pdf

7. www.mediafire.com/file/mntezczkzrm/Tai Chi Chi Kung -(The essence of) Health And Martial Arts - Yang Jwing-Ming.pdf

8. www.mediafire.com/file/owhud3nwngy/Tai Chi Yang 42 Movement Form.pdf

9. www.mediafire.com/file/mdgmt2zjzry/Tai-Chi-Chuan - Wu-Stil - Ma Jiang Bao (Martial Arts) - Teil 2.pdf

10. www.mediafire.com/file/zliy1jjemw4/Tai-Chi-Chuan - Wu-Stil - Ma_Jiang_Bao (Martial Arts) - Grundlagen (S. 14-29) (German).pdf

11. www.mediafire.com/file/gmykmymnzth/Tai-Chi-Chuan - Wu-Stil - Ma_Jiang_Bao (Martial Arts) - Teil_1.pdf

12. www.mediafire.com/file/yj2o23qnmym/Tai-Chi-Chuan - Wu-Stil - Ma_Jiang_Bao (Martial Arts) - Teil_3.pdf

13. www.mediafire.com/file/qzuz3mz3lm2/Tai-Chi-Chuan.-.Wu-Stil.-.Ma_Jiang_Bao.(Martial.Arts).-.Teil_5.pdf

14. www.mediafire.com/file/4eet5mdmmwd/Taiji Quan.pdf

15. www.mediafire.com/file/kkddiyu0n2t/Taijiquan - 32 Sword Form.pdf

16. www.mediafire.com/file/gf55kmdomkh/Taijiquan - 48 Form - Taijigua.pdf

17. www.mediafire.com/file/mh1yfmooyxz/Thai cuc quyen hoi dap.prc

18. www.mediafire.com/file/y2d2amkzllm/Thai cuc quyen-Thuong thuc van dap.pdf

20. www.mediafire.com/file/ysxj5b...e-Book.com.rar

21. www.mediafire.com/file/mdztgy2m2nm/The Essence Of Tai Chi Chi Kung - Health And Martial Arts - Yang Jwing-Ming.pdf

22. www.mediafire.com/file/mjjzmmztik3/Wushu 8 Shi Taijiquan.pdf

23. www.mediafire.com/file/mkdyh5enzjz/Xiao Hong Quan.pdf


Nguồn: http://www.facebook.com/kenhvothuat

vankhang
30-11-2014, 05:31 PM
tin cậy cung hay là đấy dã man người tham lam khảo tổng nha.

thanhtracnguyenvan
30-11-2014, 05:39 PM
học xong các link trên có trở thành Trương Vô Kỵ được không?

kutin1206
26-02-2015, 06:13 PM
Link tất cả die hết r bạn ah.
Bạn cho mình xin link mới của trọn bộ danh mục lớn Vịnh Xuân đc ko ạ
Cảm ơn bạn nhiều!