Thuốc hay - HT. Thích Giác Hạnh giảng

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?1245-Thuoc-hay-HT-Thich-Giac-Hanh-giang

(HGTH.VN) Thuốc hay - HT. Thích Giác Hạnh giảng
Chùa Hoằng Pháp-Hóc Môn-Tp.HCM