Bến yêu thương - ĐĐ. Thích Trí Chơn giảng

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?1605-Ben-yeu-thuong-DD-Thich-Tri-Chon-giang-Ben-yeu-thuong-DD-Thich-Tri-Chon-giang&p=1824&mode=linear

(HGTH.VN) Bến yêu thương - ĐĐ. Thích Trí Chơn giảng
Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp 2008

Bến yêu thương - phần 1 - ĐĐ. Thích Trí Chơn giảng


Bến yêu thương - phần 2 - ĐĐ. Thích Trí Chơn giảng