Ca nhạc hài kịch đặc biệt Mưa Bụi 6 (1995 )

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?28618-Ca-nhac-hai-kich-dac-biet-Mua-Bui-6-1995-Ca-nhac-hai-kich-dac-biet-Mua-Bui-6-1995-&mode=hybrid

(HGTH.VN)