Các bài sám về cha mẹ - ĐĐ. Thích Chiếu Niệm tụng

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?416-Cac-bai-sam-ve-cha-me-DD-Thich-Chieu-Niem-tung

(HGTH.VN) Các bài sám về cha mẹ - ĐĐ. Thích Chiếu Niệm tụng
HGTH.VN - PLAYER
Vui lòng bấm vào nút Play để nghe.
Nhấn chuột phải và chọn Save Target As...
Hãy click vào biểu tượng Download và chọn Save Target As để tải nhạc.