Vị thánh ni đầu tiên - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?6200-Vi-thanh-ni-dau-tien-DD-Thich-Thien-Thuan&p=7632&langid=1

(HGTH.VN)
Vị thánh ni đầu tiên - ĐĐ. Thích Thiện Thuận
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành - Thủ Đức