Anh Đâu Có Say - Thành Lộc , Hồng Vân

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=12056

(HGTH.VN)