Châu Đốc và con người [2]

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=15907

(HGTH.VN)