Nhà thờ Cha Diệp- Tắc Sậy

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=16156

(HGTH.VN)

Cổng vào chính của nhà thờ

Lúc tôi đi nhà thờ chính đang được xây dựngNhà thờ kế bên cũng đang được xây dựng

Nơi nằm của cha Diệp