Hình ảnh Cần Thơ xưa

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=16286

(HGTH.VN) Để có một TP. Cần Thơ với bao sự phát triển và phồn vinh ngày nay, Cần Thơ đã không ngừng học hỏi và thay đổi. Đây là một số hình ảnh Cần Thơ xưa minh chứng cho chúng ta thấy Cần Thơ đã đổi mới và đẹp hơn.Bến Ninh Kiều


Bến Phà ngày xưa


Bùng binh đại lộ Hòa Bình


Chợ Cần Thơ ngày ấy


Cầu này được chụp năm 1986
Những con kênh tuổi thơ


Đường phố


Khuôn viên Đại học Cần Thơ ngày xưa


Xe lam thời xưa