Bến đỗ bình yên

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=1656

(HGTH.VN)