Nhà Cháy - TT. Thích Bửu Chánh

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=2202

(HGTH.VN)