Truyện cười - Những hình ảnh siêu hài hước của sinh viên

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=28500

(HGTH.VN) Có câu*"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", thủa sinh viên không thể đếm được có bao nhiều trò quậy phá, có bao nhiêu hình ảnh "dở khóc dở cười" mà các cô cậu tú gây ra. Nhìn vào những bức ảnh này, bạn có bắt gặp hình ảnh của mình thời sinh viên khi xem chúng hay không?