Triết lý cuộc sống

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=29451

(HGTH.VN)