[Cải lương] An Lộc Sơn

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=33658

(HGTH.VN) Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Hoài Thanh, Phượng Liên, ..
Phần 1:

Phần 2:


Phần 3:


Phần 4: