Hài: Copy & Bơm vá: Ngày 12.5.2012

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=34916

(HGTH.VN)
-------------------------------------------------
Bài liên quan - Chuyên đề Copy & Bơm vá:
1. Copy & Bơm vá: Ngày 17.3.2012
6. Copy & Bơm vá: Ngày 21.4.2012
7. Copy & Bơm vá: Ngày 28.4.2012
8. Copy & Bơm vá: Ngày 5.5.2012
9. Copy & Bơm vá: Ngày 12.5.2012