[ Avatar]Không có gì là tồn tại mãi mãi!

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=44244&goto=nextnewest

(HGTH.VN)