Lược sử Đức Phật A-di-đà - ĐĐ. Thích Phước Tiến

Nguồn từ HGTH.VN: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?t=4502

(HGTH.VN)
Lược sử Đức Phật A-di-đà - ĐĐ. Thích Phước Tiến
Chùa Nam Thiên - Buôn Mê Thuột